Hematologia  Skład Krwi

Portal informacyjny centrum sklad krwi opis zdrowia dotyczący Hematologii, portal poświęcony: problemy krwi, skład krwi oraz choroby krwi. Porady zdrowotne leczenie.

Nawigacja

Skład krwi

Sklad krwi: Nie bez przyczyny krew uważana jest za płyn życia. Pełni ona szereg bardzo istotnych dla naszego organizmu funkcji, a nawet chwilowa przerwa w jej dostarczaniu do wszystkich tkanek - szczególnie mózgu, może mieć poważne konsekwencje zdrowotne lub zakończyć się śmiercią. Krew składa się z wielu elementów zawieszonych w osoczu, które nadaje jej charakter płynny. Spośród najważniejszych składowych krwi, rozróżniamy elementy morfotyczne czyli erytrocyty, leukocyty i trombocyty. Ze względu na swoje funkcje muszą one być nieustannie wytwarzane w naszym organizmie a proces ten odbywa się w szpiku kostnym, węzłach chłonnych, śledzionie, migdałkach a także grasicy u dzieci. Erytrocyty, czyli krwinki czerwone odpowiedzialne są przede wszystkim za wiązanie się z cząsteczką tlenu przy udziale hemoglobiny i transport tego ważnego gazu do każdej komórki naszego organizmu. Ponadto na swojej powierzchni posiadają istotne antygeny, na podstawie których wyróżniamy kilka grup krwi - A,B, AB czy 0 a także czynnik Rh. Leukocyty, czyli białe krwinki w osoczu są zdecydowanie mniej liczne w porównaniu z krwinkami czerwonymi, jednak ich poziom znacząco wzrasta w przypadku reakcji zapalnej, infekcji czy innych poważnych chorób, dlatego ocena ich ilości jest istotnym elementem diagnostycznym, sugeruje ona bowiem toczącą się w organizmie bitwę z czynnikiem chorobotwórczym. Do białych krwinek zaliczamy granulocyty, monocyty oraz limfocyty T i B. Te ostatnie w razie infekcji produkują immunoglobuliny, czyli przeciwciała, co pomaga organizmowi zwalczyć chorobę i powrócić do zdrowia. Trombocyty, czyli płytki krwi są niezbędne w procesie powstawania skrzepu na wypadek uszkodzenia naczynia krwionośnego. Ich aktywność zabezpiecza nas przed osłabieniem organizmu w wyniku wykrwawienia. Oprócz wyżej wymienionych elementów krwi, w osoczu znajdują się także inne składniki - zarówno o charakterze organicznym jak i nieorganicznym. Możemy tu wymienić kationy sodu i potasu, aniony chlorkowe i węglanowe, a także białka czy lipidy.


Obecność jonów w osoczu a także układów buforów umożliwia nam utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej. Zaburzenia elektrolitowe powstałe na przykład na skutek odwodnienia, mogą przyczynić się do wystąpienia zaburzeń w tych układach co skutkuje gorszym samopoczuciem a także może spowodować wystąpieniem poważnych chorób. Białka osocza a spośród nich - albuminy pełnią podstawową rolę w transporcie wielu substancji, ponieważ wykazują one umiejętność wiązania się z cząsteczkami do transportu. Z kolei frakcja globulin to popularne przeciwciała, które zwalczają infekcje naszego organizmu. Oprócz tego osocze zawiera glukozę, która dostarcza energii każdej komórce. Jeśli jej poziom trwale utrzymuje się na wysokim poziomie, wówczas diagnozuje się cukrzycę, która może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. We krwi znajdują się także przeróżne hormony, które regulują wiele ważnych czynności naszego organizmu, między innymi wzrost i dojrzewanie. Dzięki temu, że mogą być transportowane przez płyn docierający do każdej komórki - oddziałują na wszystkie tkanki i regulują ich funkcje. Złożony skład krwi jest potrzebny, aby mogła ona należycie pełnić swoją rolę. Nawet niewielkie zaburzenia związane ze wzrostem lub spadkiem ilości pewnych składowych krwi mogą spowodować wystąpienie poważnych chorób. Dlatego diagnostyka krwi została rozwinięta tak, aby móc szybko ocenić ilość i jakość składników do niej należących, co umożliwi rozpoznanie przyczyny wystąpienia pewnych objawów i szybsze wyleczenie pacjenta.

Copyright 2009 Hematologica.pl - Hematologia - skład krwi opis