Dolina Chochołowska

Dolina Chochołowska Będąc w tatrach watro zwrócić uwagę na malownicze krajobrazy i ciekawe uksztaltowanie terenu. Wspaniałym miejscem na obcowanie z naturą jest dolina chochołowska, co watro podkreślić jest to największa oraz najdłuższa dolina w polskich Tatrach. W miejscu tym znajdują się liczne zbiorniki wodne, całość odwadniana jest przez potok chochołowski który zamiennie nazywany jest też Siwą Wodą. W dolinie oprócz pięknej flory występuje ciekawe ukształtowanie terenu, tylko tutaj znajduje się tak wiele rodzajów skał, wśród nich wyróżnić możemy liczne granity, gnejsy czy skały węglowe. Dzięki takiej różnorodności pod względem budowy, występują tutaj też liczne zjawiska krasowe. W górnej rzeźbie doliny występują polodowcowe kotły i moreny z kolie w samej dolinie zachowały się spore części pierwotnego lasu górnoreglowego. W miejscu tym możemy spotkać wiele gatunków zwierząt żyjących na wolności, miedzy innymi niedźwiedzie, jelenie czy świstaki, oprócz zwierząt występują tutaj również liczne gatunki ptactwa. Dolina chochołowska jest miejscem bardzo pięknym nic więc dziwnego, że wiele szlaków turystycznych wiedzie właśnie przez to miejsce. Wraz z rozwojem turystyki i rozpowszechniania się tego magicznego zakątka zaczęto po woli go przekształcać, czyli powstało schronisko oraz schron narciarski który był pierwszą budowlą wzniesioną w tym miejscu. Dolina chochołowska jest miejscem szczególnym również ze względu na osoby które ją odwiedzały. To właśnie tutaj lądował papieski samolot kiedy Jan Paweł drugi przybył z wizytą do ówczesnego prezydenta polski Lecha Wałęsy. Dla upamiętnienia całego zdarzenia wzniesiono na polanie krzyż. Dolina chochołowska kryje w sobie wiele atrybutów, jeśli już nacieszymy się pięknem przyrody zawsze możemy pozwiedzać tereny doliny, ponieważ w okolicach tego miejsca jest wiele terenów zabytkowych, w nich mamy okazje zobaczyć relikty starych kopalń, hut a nawet zagrody drewniane. Wszystkie te elementy zachowały się w bardzo dobrym stanie, mimo upływu czasu. Co ciekawe domy które stoją po dziś dzień wspaniale przekazują prawdę o dawnym budownictwie. Wszystkie domostwa wykonane są w tradycyjnym stylu, czyli stoją przodem do domu w ustawieniu rzędowym i posiadają przepiękne zdobienia ciesielskie które są rzadkością w Polsce. W miejscu tym znajdą coś dla siebie również wielbiciele flory, gdyż na ternie tym występuje ogromna różnorodność gatunków roślin. Najwięcej jednak unikalnych roślin kryje się w rezerwatach przyrody, ponieważ podlegają ścisłej ochronie.