Dolina pięciu stawów

Dolina pięciu stawów Tatry słyną nie tylko ze wspaniałych gór ale tez wielu innych atrakcji. W miejscu tym każdy znajdzie coś dla siebie. Wielbicie wspinaczek mogą skorzystać z górzystego ukształtowania terenu, z kolie jeśli lubimy zwiedzać i obcować z naturą z pewnością odnajdziemy się wśród pięknych wodospadów i dolin malowniczo położonych. Tatry zyskały swoją sławę dzięki malowniczym terenom, tylko w tym magicznym miejscu panuje taka ogromna różnorodność krajobrazu, zwierząt. Wśród wielu atrakcji Tatar nie możemy pominąć Doliny pięciu stawów. Zasługuje ona na specjalne uznanie oraz zainteresowanie ze stronu turystów, ponieważ co watro podkreślić jest ona najrozleglejszą z polskich dolin. Dolina pięciu stawów swoją oryginalność zawdzięcza malowniczemu położeniu, wznios się na wysokości powyżej 1665 m n.p.m. i jest naturalnym przedłużeniem Doliny Roztoki. Sama nazwa jest bardzo adekwatna do terenu, ponieważ znajduje się tutaj pięć stawów, wyróżniamy wśród nich staw Przedni, Mały, Wielki, Czarny i Zadni. Ukształtowanie Tatr i liczne szlaki pozwalają turyście na dotarcie do pierwszych terenach stawów, z kolei piąty widoczny jest z drogi na Zawrat. Co ciekawe na terenie tym znajduje się jeszcze jeden mały zbiornik wodny który nosi nazwę Wolne Oko, dlatego też wiele osób spiera się co do słuszności pierwotnej nazwy. Szlaków które prowadzą do Doliny pięciu stawów jest stosunkowo wiele jednak najczęściej wybieranym jest szlak zielony prowadzący przez Wodogrzmoty Mickiewicza i Dolinę Roztoki. Co istotne w sąsiedztwie tych pięknych jezior znajduje się tak wszystkim dobrze znane Morskie oko. Dolina Pięciu stawo to miejsce magiczne można tutaj wypocząć i obcować do woli z naturą. Jeziora są przepiękne i bardzo czyste, ponieważ są jak najbardziej pod ochroną. Największym zbiornikiem wodnym występującym na tym terenie jest jak sama nazwa głosi Wielki staw, który ma powierzchnię 34,1 ha i imponującą głębokość 79 metrów. Dolina pięciu stawo jest bardzo pięknym miejscem, ale najczęściej odwiedzanym porą letnią, wynika to przede wszystkim z ciężkich warunków atmosferycznych, kiedy na szlaku zalega śnieg trudniej dojść do wytyczonego punktu. Bez względu na to kiedy odwiedzimy ten teren musimy pamiętać aby zadbać o nasze bezpieczeństwo, czyli dokładnie czytać wskazówki zostawione na szlakach oraz stosować się do wytycznych sugerowanych przez przewodnika. Dolina pięciu stawów wciąż cieszy swoim wyglądem, ponieważ jest pod ochroną dlatego też należy przestrzegać kilku zasad wybierając się w te tereny. Najważniejszym aspektem jest nie śmiecenie i nie niszczenie tamtejszej fauny i flory.

Dolina Chochołowska

Dolina Chochołowska Będąc w tatrach watro zwrócić uwagę na malownicze krajobrazy i ciekawe uksztaltowanie terenu. Wspaniałym miejscem na obcowanie z naturą jest dolina chochołowska, co watro podkreślić jest to największa oraz najdłuższa dolina w polskich Tatrach. W miejscu tym znajdują się liczne zbiorniki wodne, całość odwadniana jest przez potok chochołowski który zamiennie nazywany jest też Siwą Wodą. W dolinie oprócz pięknej flory występuje ciekawe ukształtowanie terenu, tylko tutaj znajduje się tak wiele rodzajów skał, wśród nich wyróżnić możemy liczne granity, gnejsy czy skały węglowe. Dzięki takiej różnorodności pod względem budowy, występują tutaj też liczne zjawiska krasowe. W górnej rzeźbie doliny występują polodowcowe kotły i moreny z kolie w samej dolinie zachowały się spore części pierwotnego lasu górnoreglowego. W miejscu tym możemy spotkać wiele gatunków zwierząt żyjących na wolności, miedzy innymi niedźwiedzie, jelenie czy świstaki, oprócz zwierząt występują tutaj również liczne gatunki ptactwa. Dolina chochołowska jest miejscem bardzo pięknym nic więc dziwnego, że wiele szlaków turystycznych wiedzie właśnie przez to miejsce. Wraz z rozwojem turystyki i rozpowszechniania się tego magicznego zakątka zaczęto po woli go przekształcać, czyli powstało schronisko oraz schron narciarski który był pierwszą budowlą wzniesioną w tym miejscu. Dolina chochołowska jest miejscem szczególnym również ze względu na osoby które ją odwiedzały. To właśnie tutaj lądował papieski samolot kiedy Jan Paweł drugi przybył z wizytą do ówczesnego prezydenta polski Lecha Wałęsy. Dla upamiętnienia całego zdarzenia wzniesiono na polanie krzyż. Dolina chochołowska kryje w sobie wiele atrybutów, jeśli już nacieszymy się pięknem przyrody zawsze możemy pozwiedzać tereny doliny, ponieważ w okolicach tego miejsca jest wiele terenów zabytkowych, w nich mamy okazje zobaczyć relikty starych kopalń, hut a nawet zagrody drewniane. Wszystkie te elementy zachowały się w bardzo dobrym stanie, mimo upływu czasu. Co ciekawe domy które stoją po dziś dzień wspaniale przekazują prawdę o dawnym budownictwie. Wszystkie domostwa wykonane są w tradycyjnym stylu, czyli stoją przodem do domu w ustawieniu rzędowym i posiadają przepiękne zdobienia ciesielskie które są rzadkością w Polsce. W miejscu tym znajdą coś dla siebie również wielbiciele flory, gdyż na ternie tym występuje ogromna różnorodność gatunków roślin. Najwięcej jednak unikalnych roślin kryje się w rezerwatach przyrody, ponieważ podlegają ścisłej ochronie.