Halny w Tatrach

Halny w Tatrach Pogoda jest bardzo trudnym przeciwnikiem, ponieważ nigdy do końca nie wiemy jak się zachowa. Na pogodę mają wpływ prądy przepływającego powietrza. Tatry są bardzo ciekawym miejscem jeśli chodzi o pogodę, ponieważ tutaj temperatura i ciśnienie bardzo szybko ulegają zmianą i zależą do wysokości na której się znajdujemy. Sam klimat tatr kształtuje się pod wpływem mas powietrza polarnomorskiego co procentuje w bardzo różnorodną pogodę i szybko zmieniające się ciśnienie. W miejscu tym występuje aż piec pięter klimatycznych, pierwszym z ich jest umiarkowano chłodne gdzie średnia temperatura wynosi od czterech do sześciu stopni, kolejne to chłodne z temperaturą od dwóch od czterech stopni, bardzo chłodne z temp. do dwóch stopni, umiarkowane zimne gdzie temp. jest już na minusie oraz to zimne gdzie temp. wacha się pomiędzy minus dwa do minus cztery stopnie. W górach możemy wyróżnić podział na miesiące cieple i zimne, do najcieplejszych zaliczamy lipiec oraz sierpień z kolei do najzimniejszych styczeń i luty w tym okresie temperatury szybko spadają i bez ciepłej stroju nie jest możliwe przebywanie na powietrzu. Charakterystyczny rysem dla tatr jest wiatr zwany halnym. Jest to dość potężny wiatr, jego prędkość wynosi często dwudziestu nawet do stu metrów na sekundę. Wiatr halny powstaje gdy prąd powietrza na swojej drodze napotyka przeszkodę którą w tatrach są góry, wówczas lepiej nie wychodzić z domu, ponieważ warunki biometeorologiczne nie są sprzyjające. Na zewnątrz panuje zamieć i gwałtownie obniża się wilgotność powietrza. Nigdy tak naprawdę nie można do końca przewidzieć z której strony powieje halny, ponieważ wpływ na to mają masy powietrza oraz ukształtowanie terenu. Góry to cudowny teren ale wcale nie łatwy do życia oprócz wiatru halnego który często przysparza góralom wile szkód czyli powala drzewa, nawiewa duże ilości śniegu nie rzadko docina od świata występują w miejscu tym liczne lawiny oraz podtopienia. Przyroda jest bardzo kapryśna i trudna do odszyfrowania. Wiatr halny występuje stosunkowo rzadko ale kiedy się już pojawi może wiać kilka godzin, przy jego udziale pojawiają się tez chmury oraz niekiedy opady deszczu. Najgroźniejszy halny jest w okresie zimowym ponieważ wtedy prowokuje lawiny oraz uniemożliwia przemieszczanie się. wielu górali chwali się ze umie przewidzieć kiedy halny po wieje jest to jednak tylko mądrość ludowa, na podstawie obserwacji nieba, pogody można przewidzieć , że halny powieje jednak nigdy nie wiemy z jaką mocą. Kiedy już nadejdzie najlepiej nie opuszczać domu i przeczekać jego skutki.

Dolina Chochołowska

Dolina Chochołowska Będąc w tatrach watro zwrócić uwagę na malownicze krajobrazy i ciekawe uksztaltowanie terenu. Wspaniałym miejscem na obcowanie z naturą jest dolina chochołowska, co watro podkreślić jest to największa oraz najdłuższa dolina w polskich Tatrach. W miejscu tym znajdują się liczne zbiorniki wodne, całość odwadniana jest przez potok chochołowski który zamiennie nazywany jest też Siwą Wodą. W dolinie oprócz pięknej flory występuje ciekawe ukształtowanie terenu, tylko tutaj znajduje się tak wiele rodzajów skał, wśród nich wyróżnić możemy liczne granity, gnejsy czy skały węglowe. Dzięki takiej różnorodności pod względem budowy, występują tutaj też liczne zjawiska krasowe. W górnej rzeźbie doliny występują polodowcowe kotły i moreny z kolie w samej dolinie zachowały się spore części pierwotnego lasu górnoreglowego. W miejscu tym możemy spotkać wiele gatunków zwierząt żyjących na wolności, miedzy innymi niedźwiedzie, jelenie czy świstaki, oprócz zwierząt występują tutaj również liczne gatunki ptactwa. Dolina chochołowska jest miejscem bardzo pięknym nic więc dziwnego, że wiele szlaków turystycznych wiedzie właśnie przez to miejsce. Wraz z rozwojem turystyki i rozpowszechniania się tego magicznego zakątka zaczęto po woli go przekształcać, czyli powstało schronisko oraz schron narciarski który był pierwszą budowlą wzniesioną w tym miejscu. Dolina chochołowska jest miejscem szczególnym również ze względu na osoby które ją odwiedzały. To właśnie tutaj lądował papieski samolot kiedy Jan Paweł drugi przybył z wizytą do ówczesnego prezydenta polski Lecha Wałęsy. Dla upamiętnienia całego zdarzenia wzniesiono na polanie krzyż. Dolina chochołowska kryje w sobie wiele atrybutów, jeśli już nacieszymy się pięknem przyrody zawsze możemy pozwiedzać tereny doliny, ponieważ w okolicach tego miejsca jest wiele terenów zabytkowych, w nich mamy okazje zobaczyć relikty starych kopalń, hut a nawet zagrody drewniane. Wszystkie te elementy zachowały się w bardzo dobrym stanie, mimo upływu czasu. Co ciekawe domy które stoją po dziś dzień wspaniale przekazują prawdę o dawnym budownictwie. Wszystkie domostwa wykonane są w tradycyjnym stylu, czyli stoją przodem do domu w ustawieniu rzędowym i posiadają przepiękne zdobienia ciesielskie które są rzadkością w Polsce. W miejscu tym znajdą coś dla siebie również wielbiciele flory, gdyż na ternie tym występuje ogromna różnorodność gatunków roślin. Najwięcej jednak unikalnych roślin kryje się w rezerwatach przyrody, ponieważ podlegają ścisłej ochronie.